Thông tin liên lạc

 

Ban liên lạc hội đồng hương Nam Sơn – Đô Lương tại Hà Nội.

  

   Trưởng ban liên Lạc Hội đồng:

TT

Họ và Tên

Năm Sinh

Điện thoại bàn

/ di động

Địa chỉ hiện nay

Nghề nghiệp

Email

Xóm/

Làng

1

Nguyễn Hải Châu

1958

0988090657

Long Biên - Gia Lâm

Hưu Trí

không

4-XC


    Hiện nay bài viết vẫn đang còn thếu rất nhều.

    Rất mong các bạn độc giả có thể tham gia bổ sung thông tin, tư liệu hữu ích để bài viết này hoàn chỉnh hơn.

    Mọi thông tin gừi tới địa chỉ   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 

   Trận Trọng!

   Biên tập: Khả Phong