Tài chính hội

Ngày 29 tháng 03 năm 2015 hội đồng hương Nam Sơn tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân năm ất mùi.

Lượt xem: 15084

Ban liên lạc đồng hương xin chân thành cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã tài trợ, giúp đỡ, cùng với sự đóng góp tự nguyện của các hội viên. Đã tăng thêm nguồn kinh phí, để duy trì thăm hỏi, khuyến học, và động viên giúp đỡ những gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác và sinh sống tại Hà Nội.

Lượt xem: 15872

Ban quản lý dự án báo cáo tài chính như sau: 8.000.000 đồng là tổng kinh phí cho dự án xây dựng Website doluong.com.vn gồm:

Lượt xem: 16455

Ban liên lạc đồng hương xin chân thành cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã tài trợ, giúp đỡ, cùng với sự đóng góp tự nguyện của các hội viên. Đã tăng thêm nguồn kinh phí, để duy trì thăm hỏi, khuyến học, và động viên giúp đỡ những gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác và sinh sống tại Hà Nội.

Lượt xem: 17581