Bản tin Tài chính Hội năm 2013

 Ban liên lạc Hội đồng hương Nam Sơn tại Hà Nội trân trọng thông báo:

 Sau lần gặp mặt xuân Quý Tị 2013 trên tinh thần tự nguyện các thành viên và hộ gia đình đã đóng góp, ủng hộ vào quỹ Hội với tổng số tiền là 24,900,000 (danh sách cụ thể phía dưới). Bổ sung vào nguồn ngân sách tài chính của hội năm 2013, nhằm để duy trì các hoạt động của Hội trong năm 2013 và các năm tiếp theo

 Qua đây Ban liên lạc Hội xin chân thành gửi lời Cảm ơn sâu sắc tới tất cả các thành viên đã tích cực đóng góp và ủng hộ quỹ, đồng thời nhiệt tình tham gia hưởng ứng các chương trình hoạt động Hội. Ban liên lạc Hội rất mong các thành viên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của Hội dưới mọi hình thức, để các chương trình và phong trào Hội ngày càng sôi nổi có nhiều ý nghĩa nhân văn cao đẹp.

           Một lần nữa Chúng tôi xin nhắc lại việc đóng góp, ủng hộ quỹ là dựa trên tinh thần tự nguyện và tuỳ tâm của mỗi người. Do đó các thành viên tham gia Hội không có bất kỳ một áp lực nào về việc đóng góp tài chính ở đây./.

                                                       Đại diện ban liên lạc Hội

Phó ban

Nguyễn Hữu Thuận

Danh sách ủng hộ quỹ hội 2013

STT

Họ và tên

Xóm - Làng

Số tiền

1

Nguyễn Thị Lan

Khả Phong

3,000,000

2

Nguyễn Minh Hồng

Trung Thịnh

3,000,000

3

Nguyễn Hữu Khoán

Khả Phong

2,000,000

4

Nguyễn Hữu Châu

Khả Phong

2,000,000

5

Bùi Sỹ Hoa

Trung Thịnh

2,000,000

6

Con cháu ông Lợi

Trung Thịnh

2,000,000

7

Nguyễn Hữu Thành

Khả Phong

500,000

8

Nguyễn Hoàng Phương

Khả Phong

500,000

9

Lê Danh Tuy

Trung Thịnh

500,000

10

Lê Tiến Cường

Trung Thịnh

500,000

11

Trần Văn Ngọc

Khả Phong

500,000

12

Lê Tiến An

Trung Thịnh

500,000

13

Nguyễn Duy Thắng

Khả Phong

500,000

14

Nguyễn Hữu Thuận

Khả Phong

400,000

15

Nguyễn Thị Lương

Trung Thịnh

300,000

16

Chu Thị Hương Thảo

Khả Phong

200,000

17

Nguyễn Thái Thành

Trung Thịnh

200,000

18

Nguyễn Văn Thanh

Trung Thịnh

200,000

19

Nguyễn Minh Kính

Trung Thịnh

200,000

20

Nguyễn Thị Hoa

Trung Thịnh

200,000

21

Nguyễn Thị Lan Anh

Khả Phong

200,000

22

Nguyễn Minh Tuân

Trung Thịnh

200,000

23

Nguyễn Thành Hưng

Trung Thịnh

200,000

24

Nguyễn Thành Trung

Trung Thịnh

200,000

25

Nguyễn Duy Trường

Khả Phong

200,000

26

Bùi Mỹ Lệ

Trung Thịnh

200,000

27

Nguyễn Trung Dương

Trung Thịnh

200,000

28

Cháu O Cung

Trung Thịnh

200,000

29

Nguyễn Trường Thành

Trung Thịnh

200,000

30

Nguyễn Duy Quế

Khả Phong

200,000

31

Nguyễn Văn Trang

Trung Thịnh

200,000

32

Cường cháu bà Nhạc

Trung Thịnh

200,000

33

Nguyễn Thúy Hằng

Trung Thịnh

200,000

34

Nguyễn Văn Điền

Trung Thịnh

200,000

35

Nguyễn Văn Hộ

Khả Phong

200,000

36

Nguyễn Văn Dương

Trung Thịnh

200,000

37

Lê Tiến Hải

Trung Thịnh

200,000

38

Nguyễn Thị Tình

Khả Phong

200,000

39

Nguyễn Thanh Thủy

Trung Thịnh

200,000

40

Nguyễn Duy Đức

Khả Phong

100,000

41

Lê Tiến Thiềng

Trung Thịnh

100,000

42

Nguyễn Hữu Thắng

Khả Phong

100,000

43

Nguyễn Duy Thanh

Khả Phong

100,000

44

Nguyễn Duy Quý

Khả Phong

100,000

45

Nguyễn Thị Tài

Khả Phong

100,000

46

Nguyễn Duy Trung

Khả Phong

100,000

47

Bùi Phương Thảo

Khả Phong

100,000

48

Nguyễn Thị Lương

Trung Thịnh

100,000

49

Lê Thị Dương

Trung Thịnh

100,000

50

Lê Thị Thúy

Trung Thịnh

100,000

51

Nguyễn Thị Oanh

Trung Thịnh

100,000

52

Nguyễn Thị Minh Trang

Khả Phong

100,000

53

Nguyễn Thị Thúy Liễu

Trung Thịnh

100,000

54

Hoàng Minh Công

Trung Thịnh

100,000

55

Nguyễn Cảnh Bá

Trung Thịnh

100,000

56

Nguyễn Văn Khang

Trung Thịnh

100,000

57

Nguyễn Hồng Đức

Trung Thịnh

100,000

58

Cao Văn Dũng

Trung Thịnh

100,000

Tổng số tiển tài trợ

24,900,000