Bản tin Tài chính Hội năm 2014

 Ban liên lạc Hội đồng hương Nam Sơn tại Hà Nội trân trọng thông báo:

 Sau lần gặp mặt xuân  2014 trên tinh thần tự nguyện các thành viên và hộ gia đình đã đóng góp, ủng hộ vào quỹ Hội với tổng số tiền là 11,500,000 (danh sách cụ thể phía dưới). Bổ sung vào nguồn ngân sách tài chính của hội năm 2014, nhằm để duy trì các hoạt động của Hội trong năm 2014 và các năm tiếp theo

 Qua đây Ban liên lạc Hội xin chân thành gửi lời Cảm ơn sâu sắc tới tất cả các thành viên đã tích cực đóng góp và ủng hộ quỹ, đồng thời nhiệt tình tham gia hưởng ứng các chương trình hoạt động Hội. Ban liên lạc Hội rất mong các thành viên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của Hội dưới mọi hình thức, để các chương trình và phong trào Hội ngày càng sôi nổi có nhiều ý nghĩa nhân văn cao đẹp.

           Một lần nữa Chúng tôi xin nhắc lại việc đóng góp, ủng hộ quỹ là dựa trên tinh thần tự nguyện và tuỳ tâm của mỗi người. Do đó các thành viên tham gia Hội không có bất kỳ một áp lực nào về việc đóng góp tài chính ở đây./.

                                                       Đại diện ban liên lạc Hội

Phó ban

Nguyễn Hữu Thuận

 

 

 

 

STT

Họ và Tên

Quỹ Hội

Trường Học

Lịch sử Đảng

1

Lê Tiến Thiềng

100,000

500,000

500,000

2

Nguyễn Tố Toàn

1,000,000

 

 

3

Nguyễn Thanh Hùng (con ông Lợi)

5,500,000

500,000

 

4

Nguyễn Hoàng Phương

2,000,000

 

 

5

Nguyễn Văn Vị

500,000

 

 

6

Nguyễn Thị Thân (con ông Trong)

500,000

 

 

7

Phạm Hữu Tiến( con ông Tần)

300,000

100,000

100,000

8

Nguyễn Thị Tài

100,000

 

100,000

9

Nguyễn Văn Bá

100,000

100,000

 

10

Nguyễn Duy Quế

100,000

 

 

11

Nguyễn Văn Lành

100,000

 

 

12

Nguyễn Đình Thành

100,000

 

 

13

Nguyễn Thi Lương

200,000

 

 

14

Nguyễn Hữu Thành

200,000

 

 

15

Chị em Hiền Lương (Xuyên)

200,000

100,000

100,000

16

Nguyễn Thị Thủy

200,000

 

 

17

Nguyễn Hữu Khoán

500,000

200,000

200,000

18

Nguyễn Đình Chung

200,000

 

 

19

Nguyễn Thị Hoa

200,000

 

 

20

Nguyễn Đình Tuân

200,000

 

 

21

Nguyễn Văn Cường

200,000

 

 

22

Nguyễn Thành Nam

200,000

 

 

23

Lê Tiến Hải

100,000

 

 

24

Nguyễn Duy Chung

200,000

 

 

25

Nguyễn Duy Thành

200,000

 

 

26

Nguyễn Văn Nam

100,000

 

 

27

Nguyễn Trung Dương

200,000

 

 

28

Hoàng Minh Công  (xóm 6)

100,000

 

 

29

Nguyễn Thanh Hưng

200,000

 

 

30

Nguyễn Việt Hùng

500,000

 

 

31

Nguyễn Thị Ngọc Hà

100,000

 

 

32

Nguyễn Văn Thanh

200,000

100,000

100,000

33

Nguyễn Thị Oanh

100,000

 

 

34

Nguyễn Danh Thắng

100,000

 

 

35

Trần Văn Ngọc

400,000

400,000

200,000

36

Bùi Mỹ Lệ

300,000

 

 

37

Lê Tiến An

100,000

 

 

38

Nguyễn Thị Tình

400,000

 

 

39

Nguyễn Lê Tường

250,000

 

 

40

Nguyễn Lê Trường

250,000

 

 

41

Nguyễn Thị Lan

200,000

200,000

200,000

42

Nguyễn Thị Minh Trang

100,000

 

 

43

Nguyễn Hữu Phương(Khả Phong)

100,000

 

 

44

Nguyễn Minh Hồng

500,000

500,000

500,000

45

Lê Danh Vịnh

 

1,000,000

1,000,000

46

Nguyễn Duy Đức

200,000

 

 

47

Lê Danh Tuy

 

 

500,000

48

Nguyễn Văn Khang

400,000

 

 

49

Nguyễn Minh Huệ

200,000

500,000

 

50

Nguyễn Hữu Thuận

200,000

 

 

51

Nguyễn Lê Trường (xóm 5)

1,000,000

 

 

52

Nguyễn Văn Hộ

100,000

 

100,000

Tổng

19,500,000

4,200,000

3,600,000