DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM SƠN TẠI HÀ NỘI

                                DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM SƠN 

STT Họ Và Tên                    Đóng Góp(VNĐ)               Ghi Chú
1 Nguyễn Hữu Khoán 2.000.000
2 Nguyễn Minh Hồng 1.000.000
3 Nguyễn Nam Thành 1.000.000
4 Nguyễn Duy Quế 200.000
5 Nguyễn Trí Đức 400.000
6 Bác Lợi 200.000
7 Nguyễn Vân Trang 500.000
8 Nguyễn Văn Điền 200.000
9 Nguyễn Văn Lành 200.000       Cháu ông Lợi
10 Nguyễn Đại Đồng 200.000       Cháu ông Lợi
11 Nguyễn Hữu Thuận 200.000
12 Nguyễn Hải Châu 1.000.000
13 Lê Tuấn Anh 500.000
14 Nguyễn Văn Khang 400.000
15 Nguyễn Văn Bích 400.000
16 Phạm Hùng Tiến 500.000
17 Nguyễn Thành Nam 200.000
18 Nguyễn Văn Cường 200.000
19 Nguyễn Duy Thanh 300.000      Con ông Bảy
20 Nguyễn Hoàng Phương 1.000.000
21 Trần Văn Ngọc 500.000
22 Nguyễn Minh Tuấn 200.000      Cháu ông Lợi
23 Nguyễn Đình Chung 200.000
24 Nguyễn Thị Hoa 200.000      Cháu ông Lợi
25 Nguyễn Lê Trường 500.000
26 Nguyễn Lê Tường 300.000
27 Nguyễn Văn Bá 200.000
28 Nguyễn Thanh Thủy 200.000
29 Nguyễn Thị Tình 500.000
30 Nguyễn Duy Đức 200.000
31 Nguyễn Thị Minh Trang 200.000
32 Gia Đình Thảo Linh 200.000       Cháu ông Lợi
33 Hồng Hải Long 200.000
34 Bùi Sỹ Hoa 1.000.000
35 Nguyễn Duy Thanh 300.000
36 Nguyễn Thị Lan 500.000
37 Nguyễn Thị Xuyến  500.000
Tổng Số 16.500.000