Bản tin tài chính NAMSON FC

Báo cáo tài chích NAMSON FC từ tháng 8,9,10,11/2014

TT

Tháng 8/2014

Thu

Chi

Tồn quỹ

Nội dung

Số tiền

Lý do

Nội dung

Số tiền

Lý do

1

Cường x6
viwaco

200,000

Nộp
quỹ

Thanh toán
THANH

200,000

Tiền sân viwaco
18/8

 

2

Hải x7

200,000

Thanh toán
THANH

500,000

Tiền sân Đá với FC Tình van 24/8

 

3

Thanh x5

200,000

 

 

 

 

4

A An x7

200,000

 

 

 

 

5

Đức x5

200,000

 

 

 

 

6

Quân x5

200,000

 

 

 

 

II

Tổng cộng

1,200,000

 

 

700,000

 

500,000

TT

Tháng 9/2014

Thu

Chi

Tồn quỹ

Nội dung

Số tiền

Lý do

Nội dung

Số tiền

Lý do

1

A An x7

500,000

Nộp quỹ

Thanh toán
THANH

600,000

Tiền sân Sơn Trang (7/9)

 

2

Quân x5

280,000

Thanh toán
THANH

200,000

Tiền sân đá với
đối ở Trung kính hạ

 

3

Hạnh
0979509744

100,000

Thanh toán
QUÂN TT

280,000

Tiền sân đá với
đối Quảng Bình

 

4

Tuân x5

200,000

Thanh toán

300,000

Tiền sân đá với
viwaco 15/9

 

5

Đức x5

100,000

Thanh toán
THANH

250,000

Tiền sân và nước uống đá với viwaco 22/9

 

6

Cường x6

200,000

Thanh toán
THANH

300,000

Tiền sân và nước uống đá với viwaco 22/10

 

7

A Thanh x5

300,000

Đức x5 chi 50,000 tiền nước

500,000

Đá với đối sân ở
Hoang minh Giam (28/9)

 

8

Hải x7

?

 

 

 

 

 

II

Tồn quỹ T8

500,000

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

2,180,000

 

Tổng cộng

2,430,000

 

-250,000

TT

Tháng 10/2014

Thu

Chi

Tồn quỹ

Nội dung

Số tiền

Lý do

Nội dung

Số tiền

Lý do

1

A An x7

300,000

Nộp quỹ

Thanh toán
A AN

250,000

Tiền sân QuẢNG BÌNH

 

2

Quân x5

?

A AN chi 50,000 tiền nước

250,000

Tiền sân + nước đá vơi viwaco 13/10

 

3

Cường x6 viwaco
26/10

200,000

Thanh toán
THANH

250,000

Tiền sân + nước đá vơi viwaco 20/10

 

4

Tuân x5
26/10

200,000

Thanh toán
THANH

400,000

Tiền sân đá với
thinh sơn 26/10

 

5

Đức x5
26/10

200,000

Thanh toán

500,000

Đ ặt cọc Tiền sân minh kiệt 26/10

 

6

Cường x6
26/10

200,000

Thanh toán
THANH

0

 

 

7

A Thanh x5

300,000

Thanh toán
THANH

0

 

 

8

Hải x7

?

 

 

 

 

 

TT

Tháng 11/2014

Thu

Chi

Tồn quỹ

Nội dung

Số tiền

Lý do

Nội dung

Số tiền

Lý do

1

A An x7

450,000

Nộp

quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Quân x5

?

 

 

 

3

Cường x6 viwaco

?

Thanh toán Thanh 500 Đặt cọc (26/10) +100 tiền nước

600,000

Tiền sân+nước đá già trẻ minh kiệt 9/11

4

Tuân x5
26/11

200,000

Đội anh ĐỨC Thanh toán

0

Tiền sân đá với đối a ĐỨC

5

Đức x5

200,000

Thanh toán A AN

450,000

Tiền sân Nhân mỹ 16/11

6

Cường x6
26/10

?

Thanh toán
THANH

450,000

Tiền sân đá với hoa sơn 23/11

7

A Thanh x5

450,000

Thanh toán
THANH

1,000,000

Đ ặt cọc Tiền sân minh kiệt 23/11

8

A Tuấn ANH 26/11

1,000,000

 

 

 

9

A hải x7

?

 

 

 

10

Luân ( lịnh sơn)

?

 

 

 

11

Hanh (đặng sơn)

?

 

 

 

Tổng cộng

2,300,000

 

Tổng cộng

2,500,000

 

-200,000

Ghi chú:

Thay mặt Đội bóng Cảm ơn A Tuấn Anh đã ủng hộ quý Đội Bóng 1 triệu và chiêu đái anh em uống Bia.

Để đội bóng duy trì đề nghi anh em đi làm bớt ít tiền lương để đóng quý đều hàng tháng

Thủ Quỹ: Duy Thanh

 

 Bt: Khả Phong!