Lễ hội quê

Sáng 11/2/2012 tức là ngày 20 tháng giêng âm lịch, tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Quả Sơn, huyện Đô Lương đã long trọng tổ chức lễ hội đền Quả Sơn năm 2012.Trước đó, tối ngày 19 tháng Giêng âm lịch đã diễn ra lễ cáo yết Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và thả đèn hoa đăng. Mặc dù thời tiết buổi sáng tổ chức lễ hội đền Quả Sơn...

Lượt xem: 1733