BLL HĐH Đô Lương

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN LIÊN LẠCHỘI ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN ĐÔ LƯƠNG,

 TỈNH NGHỆ AN TẠI HÀNỘI

 Lập ngày 01/ 03/ 2019

 

TT

Họ và tên

SĐT

Chức vụ

1

Dương Quang Minh

0818288589             

Trưởng Ban 

2

Trần Ngọc Vị                    

0903205018             

Phó ban

 

3

Trần Tiến Thuật              

0913207742

Phó ban

 

4

Thái Khắc Thế

0913275076       

Phó ban

 

5

Nguyễn Viết Nguyên        

0904358852             

Ủy viên

 

6

Cao Tiến Phiếm                

0985469599             

Ủy viên

 

7

Nguyễn Nguyên Thọ        

0912223279            

Ủy viên

 

8

Phạm Thị Thành              

0913309854             

Ủy viên

 

9

Nguyễn Cảnh Niêm

0912346337             

Ủy viên

 

10

Lê Đăng Hoan              

0913501019             

Ủy viên

 

11

Lê Văn Tân                    

0912307674            

Ủy viên

 

12

Lê Công Huỳnh            

0342954988             

Ủy viên

 

13

Nguyễn Hữu Khoán    

0914949660             

Ủy viên

 

14

Hoàng Văn Kem          

0983225070             

Ủy viên

 

15

Mai Khanh                    

0912303705             

 

TB xã Bắc Sơn

16

Nguyễn Hải Châu        

0988090657             

 

TB xã Nam Sơn

17

Lê Đình Thanh              

0912795925             

 

TB xã Lưu Sơn

18

Bùi Nguyên Thắng        

0903208050             

 

TB xã Đặng Sơn

19

Cao Tiến Vinh              

0976824885             

 

TB xã Ngọc Sơn

20

Phạm Xuân Phương      

0912081064             

 

TB xã Lam Son

21

Nguyễn Bá Ngơn            

0385288471            

 

TB xã Bồi Sơn

22

Phan Sĩ Liễn 

0339947649             

 

TB xã Tràng Sơn

23

Nguyễn Văn Đồng          

0988386845             

 

TB Thị trấn ĐL

24

Hoàng Hiệp                    

0903280474             

 

TB xã Đông Sơn

25

Lê Văn Kính                  

0913209240             

 

TB xã Yên Sơn

26

Lê Văn Thanh                

0913220020             

 

TB xã Văn Sơn

27

Nguyễn Công Thất 

0822329849            

 

TB xã Thịnh Sơn

28

Duy Đô                            

0988870809             

 

TB xã Hòa Sơn

29

Nguyễn Tất Thi              

0795148525             

 

TB xã Tân Sơn

30

Trần Doãn Nhật              

0989838586             

 

TB xã Đà Sơn

31

Nguyễn Văn Xuân          

0366652411            

 

TB xã Thuận Sơn

32

Nguyễn Đình Tăng          

0983689849            

 

TB xã Xuân Sơn

33

Nhuyễn Đình Tạo            

0915585551            

 

TB xã Minh Sơn

34

Lê Công Ty                    

0984214536            

 

TB xã Thượng Sơn

35

Phạm Đình Mậu            

0942484612            

 

TB xã Hiến Sơn

 

Ghi chú: Hiện có 10 xã chưa có Ban liên lạc đồng hương xã: Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Quang Sơn, Trung Sơn, Thái Sơn,, Mong sao, thời gian tới bà con các xã kể trên thành lập Ban liên lạc dể hòa chung sinh hoạt với đồng hương huyện.

 

HAI VI CÁN BỘ CHỦ CHỐT

 CỦA BAN LIÊN LẠC ĐỒNG HƯƠNG TỈNH NGHỆ AN TẠI HÀ NỘI

 

1.Lê Doãn Hợp - Chủ tịch, Điện thoại 0913...

2.Nguyễn Như Khôi Phó Chủ tịch kiêmTổng Thư ký  - Điên thoại: 0972575850


   Trận Trọng!

   Biên tập: Khả Phong