Thông báo của CLB Văn-Thơ Đô Lương tại Hà Nội

Thông báo của CLB Văn - Thơ Đô Lương tại Hà Nội

***

Theo kết quả cuộc họp của CLB Văn –Thơ Đô Lương tại Hà Nội ngày 16/9 năm 2018. Chúng tôi xin thông báo một số nội dung như sau:

I. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

A/ Chủ nhiệm CLB :

- Ông Lê Đăng Hoan. 0913501019 Lam Sơn

***

B/ Phó chủ nhiệm CLB:

1) Ông Dương Quang Minh. 0818288589 Tân Sơn

2) Ông Trần Nguyên Vấn 0912250617 Thừa Thiên Huế

3) Ông Nguyễn Văn Đồng. 0988386845 Thị trấn Đô Lương

4) Ông Hoàng Ngọc Khôi. 0942041946 Ngọc Sơn

***

C/ Ban Cố vấn:

1) Ông Trần Tiến Thuật 0913207742 Đặng Sơn

2) Ông Vương Trọng 0912179493 Trung Sơn

3) Ông Nguyến Viết Nguyên 0904358852 Xuân Sơn

4) Ông Ngô Trí Viềng 0903434995 Ngọc Sơn

5) Ông Lê Văn Tân 0985679333 Lam Sơn

6) Ông Trần Ngọc Vị 0903205018 Thị trấn Đô Lương

7) Ông Nguyễn Nguyên Thọ 0912323279 Thị trấn Đô Lương

8) Ông Đinh Nhật Hạnh 0913325069 Thị trấn Đô Lương

9) Ông Hoàng Xuân Lượng 0913066999 Xuân Sơn

10) Ông Thái Khắc Thế 0913235076 Thịnh Sơn

11) Nguyễn Cảnh Niêm 0912346337 Thịnh Sơn

12) Cao Tiến Phiếm 0985469599 Lam Sơn

***

D/ Ban Tài chính:

1) Bà Phạm Thị Thành (Trưởng ban) 0913309854 Thị trấn Đô Lương

2) Bà Lê Thị Hạnh 0774377377 Lam Sơn

3) Bà Đào Tị Đồng 0979292405 Lam Sơn

***

E/ Các Ủy Viên:

1) Lê Phương Lan. 0986883106 Lưu Sơn

2) Ông Lê Đức Hồng. 0857251974 Yên Sơn

3) Ông Nguyễn Hữu Khoán 0914949669 Nam Sơn

4) Ông Lê Văn Kính 0913209240 Yên Sơn

5) Bà Phạm Thị Huân 02462733740 Lam Sơn

6) Trần Thị Ngô 01249220038 Đà Sơn

7) Hoàng Nga 0987487792 Ngọc Sơn

8 Trần Hoàng Thiên Kim 0913098694 Đà Sơn

9) Nguyễn Công Khai 0913062052 Thịnh Sơn

10) Nguyễn Hữu Tiến 0904143653 Trung Sơn

11) Nguyễn Dương Điềm 01675625189 (Thịnh Sơn)?

Tổng cộng BCN có 31 người.

***

II/ Quy định sinh hoạt của CLB Văn-Thơ Đô Lương

1/ CLB lấy tên là “CLB Văn- Thơ Đô Lương tại Hà Nội”, trực thuộc và chịu sự chỉ

đạo của Hội Đồng hương Đô Lương tại HN.

2/ Thành viên CLB là tất cả những người tự nguyện và có nhu cầu tham gia hoạt động

trong CLB, chỉ cần đăng kí với Ban Chủ nhiệm, không có tiêu chuẩn cố định.

3/ Sinh hoạt mỗi quý một lần.

Nội dung: Trao đổi về sáng tác, cảm thụ văn học.

4/ Xuất bản tập san hoặc sách định kỳ.

5/ Kinh phí hoạt động: Hảo tâm của các nhà tài trợ và đóng góp của đồng hương huyện

và đồng hương các xã ở HN. Kinh phí được sử dụng cho sinh hoạt định kì và in ấn tài

liệu. Thu chi do Ban Tài chính thực hiện, có sự đồng ý của CN hoặc Ban CN.

6/ CLB sẽ hợp tác giao lưu với các CLB văn thơ văn, văn hoá khác cùng sinh hoạt và trao

đổi kinh nghiệm, kiến thức.

8/ Địa chỉ liên lạc: Đặt tại nhà Ông Lê Đăng Hoan Chủ nhiệm CLB.

Nhà số 2, ngách 7A, ngõ 377 Lâm Du, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội,

Điện thoại : 0913501019. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

***

III- Hướng hoạt động trong năm 2018-2019.

- Trao đổi, nâng cao chất lượng sáng tác:

+ Ba tháng 1 lần tổ chức giao lưu trong CLB và cùng các CLB bạn về thơ văn,

+ Tổ chức đi về Đô Lương, thăm các di tích văn hóa và dự kỉ niệm thành lập trường

cấp 3 Đô Lương 1 để sáng tác thơ văn cho tác phẩm “ Nhớ về Đô Lương- tập 4”.

- Phát triển đội ngũ sáng tác mới và trẻ.

Đề nghị các Ủy viên trong BCN phát hiện và động viên nhiều lực lượng mới và

trẻ cùng tham gia CLB

- Trong năm 2019 sẽ tổ chức xuất bản “ Nhớ về Đô Lương- tập 4.

Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Thay mặt Ban Chủ nhiệmCLB

Chủ nhiệm

Lê Đăng Hoan