BLL ĐH HUYỆN ĐÔ LƯƠNG MỞ KÊNH THÔNG TIN ĐIÊN TỬ

HỘI ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, NGHỆ AN TẠI HÀ NỘI

KÊNH THÔNG TIN ĐIÊN TỬ

 

LỜI NÓI ĐẦU

Kinh thưa bà con đồng hương huyện nhà Đô Lương, tỉnh Nghệ An tại Hà Nội. Hội ta được thành lập từ năm 1955, cụ Lê Công Oánh là vị Chủ tich Hội đầu tiên. Từ 1964 đến giữa năm 1979, sinh hoạt đồng hương huyện dừng lại để phục vụ cuộc chiến tranh cứu nước. Từ cuối năm 1979, hoạt động đồng được tiếp tục. Các vị Nguyễn Cảnh Chất, Nguyễn Viết Nguyên, Đào Công Hải, Trần Tiến Thuật, Dương Quang Minh lần lượt làm Chủ tịch. Cu Cao Tiến Phiếm được Ban Liên lạc mời làm Chủ tịch danh dự.

Số hội viên đồng hương Đô Lương tại Hà Nội lúc đầu mới khoảng 200 người (gồm cán bộ các ngành, bộ đội, thanh niên xung phong về tiếp quản Thủ Đô). Tới năm 2019 đã tăng trên 50 lần. Những năm tiếp theo sẽ tăng hơn nữa, (do con cháu chắt được sinh ra tại Hà Nội, thanh thiếu niên từ quê ra Hà Nội hoc tập, công tác, rồi thêm cả những bà con đồng hương công tác, làm ăn, học tập từ các địa phương trong nước và nước ngoài chuyển về Hà Nội).

Trong không khí đông vui ấy, nhu cầu được thông tin với nhau là cần thiết. Như những họat động của Hội đồng hương huyện liên quan với Hội đồng hương các xã và các hội viên; những hoạt động của Hội đồng hương huyện và Hội đồng hương các xã ở Hà Nội liên quan với Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban nhân các xã ở quê nhà; và quan hệ giữa Hội đông hương Huyện ta với Hội đồng hương tỉnh và các huyện bạn tại Hà Nội...

Từ tháng 6/2019, Ban liên lạc đồng hương Huyện phối hợp với Ban liên lạc đồng hương xã Nam Sơn ở Hà Nội, mở trang thông tin điện tử, nằm trong cổng thông tin điện tử có tên miền namsondoluong.com. Người phụ trách chính là ông Chủ tịch Hội đồng hương huyện. Các thông tin viên là các vị trong ban Thường trực và Trưởng ban đồng hương các xã,

Ban liên lạc đồng hương huyện yêu cầu mỗi thông tin viên hàng tháng cung câp cho Trang tin đồng hương huyện những dòng tin ngắn, gửi ngay cho ông Dương Quang Minh theo địa chỉ máy tính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , hoặc điện thoại số 0818288589. Các nguồn tin được biên tập và chuyển kịp thời lên trang thông tin điện tử namsondoluong.com, để bà con xem./.

Hà Nội, 25/5/2019

Trưởng Ban liên lạc đồng hương huyện

          DƯƠNG QUANG MINH