Tin Mới

temp
Người nặng lòng với quê
Người làng tôi, ở quê cũng xa quê ai ai cũng biết, cũng cảm phục câu nóigiản dị mà hết tình, hết nghĩa của ông Nguyễn Văn Lợi, cựu học sinh trường...
QUA LÀNG, SÔNG CHẢY CHẬM
MỜI GẶP MẶT ĐH NAM SƠN 2019
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Tiểu học Nam Sơn
Đường giao thông nông thôn Xóm 6 chuyển mình thay đổi
temp
ĐẤT NAM SƠN QUÊ TÔI
Mười phần dải đất Nam Sơn Chín phần đồi sỏi chỉ còn ruộng chua Hòn Nương vòng quá Cồn Chùa Hòn Dài, Hòn Lách… sim mua cỗi cằn.
VẤN VƯƠNG
THẮM XUÂN ĐỜI
DÂN CÁ ...GỖ
DÙ CÓ ĐI BỐN PHƯƠNG TRỜI...