Hình ảnh Gặp mặt Xuân Đinh Dậu 2017

Một số hình ảnh Gặp mặt Xuân Đinh Dậu 2017 của Đông Hương Nam Sơn tai Hà Nội

Đang tiếp tục cập nhật ..! đề nghi các nhiếp ảnh gửi tư liệu về ban biên tập sớm để bài viết hoàn thiện

BT: Khả phong!