Tin Chia Buồn(ngày 17/10/2017)

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Nguyễn Minh Huệ, sinh ngày 06/11/1962 tại Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An, đã qua đời vào hồi 18h00, ngày 15/10/2017, tức ngày 26/8 Đinh Dậu, hưởng dương 56 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 13h15' ngày 17/10/2017, tức ngày 28/8 Đinh Dậu, tại Nhà tang lễ BV Thanh Nhàn, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang lúc 15h00 cùng ngày.

An táng tại Nghĩa trang phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Gia đình kính báo!

TM Gia đình:

Nguyễn Minh Hồng