THƯ KÊU GỌI

Thư kêu gọiKính gửi    Các cơ quan

     - Ban liên lạc hội Đồng hương


Thân gửiCác đồng chí cán bộ Đảng viên, con em Nam sơn đang sinh sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc.


Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW năm 2008 của Bộ chính trị về biên tập và biên soạn Lịch sử Đảng Bộ địa phương và Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 25/03/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam sơn về việc biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Nam sơn giai đoạn từ năm 1930 – 2010. Trong quá trình sưu tầm biên soạn Đảng uỷ đã hợp đồng với Công ty cổ phần xuất bản Truyền thông tỉnh Nghệ An với tổng tiền 45 triệu đồng từ nguồn ngân sách xã và các đồng chí cán bộ lão thành được công nhận đã ủng hộ từ nguồn hỗ trợ cải thiện nhà ở.

Sau nhiều lần tổ chức hội thảo, có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện uỷ Đô Lương, lãnh đạo công ty và lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ.

Ngày 08/11/2013 Lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện uỷ đã nghe Ban thường vụ Đảng uỷ báo cáo kết quả biên soạn nghiên cứu, kiểm tra và hoàn thành văn bản cuốn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Nam Sơn giai đoạn từ năm 1930 – 2010 gồm 5 chương cho phép Đảng uỷ xã Nam Sơn làm thủ tục pháp lý xuất bản.

Ban thường vụ Đảng uỷ thống nhất hợp đồng xuất bản với công ty với số lượng 300 cuốn khổ 14x20.5 bìa cứng 15-20 ảnh màu 300 trang nội dung và phụ lục với tổng kinh phí 50 triệu đồng phấn đấu xuất bản vào dịp 03/02/2014 vào đầu xuân Giáp Ngọ. Bên cạnh nội dung, sau khi nghiên cứu một số cuốn đã được xuất bản, Ban thường vụ thống nhất đưa vào cuốn lịch sử một số ảnh màu nhà thờ của các dòng họ được công nhận dòng họ Văn hoá đến năm 2013 (16 dòng họ).

Chân dung của các đồng chí Lão thành Cách mạng đã được công nhận, Bí thư, Phó bí thư trực Đang qua các thời kỳ, CT HĐND, UBND, phó CT HĐND, UBND qua các thời kỳ, Ban thường vụ Đảng uỷ kính mong tập thể, cơ quan, dòng họ cá nhân tạo điều kiện quan tâm đóng góp kinh phí để cuốn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Nam Sơn được xuất bản vào dịp 03/02.

Mọi sự ủng hộ của tập thể và cá nhận, đón nhận trực tiếp qua đồng chí Nguyễn Đình Thường, Phó Bí thư trực Đảng, các đồng chí Bí thư chi bộ, hoặc Ban liên lạc hội đồng hương các thành phố. Ban thường vụ sẽ lập danh sách đầy đủ tập thể và cá nhân vào sổ vàng đóng góp xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Nam Sơn.

Xin chúc tập thể, cơ quan, dòng họ và gia đình các đồng chí Năm Mới Thắng Lợi Mới.

 

 

T/M. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

Nguyễn Văn Hồng