Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Tiểu học Nam Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        Nam Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2018

GIẤY MỜI

Dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Tiểu học Nam Sơn

-Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của UBND xã Nam Sơn về việc tổ chức Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Tiểu học Nam Sơn, 1958-2018.

-Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy.

UBND xã Nam Sơn tổ chức các hoạt động liên quan trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường gồm: Chương trình biểu diễn văn nghệ Quần chúng của các xóm, các trường học và một số con em Nam Sơn đang công tác ngoài địa bàn xã, tổ chức vào tối 17/11/2018, tại sân Vận động Đại thắng; chương trình lễ Kỷ niệm tổ chức vào ngày 18/11/2018.

1. Thành phần mời:

*Ở cấp Bộ, ngành TW, cấp tỉnh:

Trân trọng kính mời các Bác, các Anh chị là con em, là Dâu, Rể quê hương Nam Sơn đang công tác, đã nghỉ hưu tại thành phố Hà Nội, các vùng phụ cận, ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắc Nông, Nha Trang và các tỉnh, thành phố khác trên mọi miền Tổ quốc.

*Ở Huyện:

Kính mời:

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy

- Đồng chí UV. BTV-Trưởng ban Tuyên giáo-Cụm trưởng Chỉ đạo

- Đồng chí UV. BCH huyện ủy-PCN-UBKT- Điểm trưởng Chỉ đạo

*Ở xã:

Kính mời Các đồng chí là cán bộ Trung-cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn, cán bộ chủ chốt cấp xã: Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND-UBND qua các thời kỳ; các đ/c Nguyên Hiệu trưởng, Hiệu phó, giáo viên của trường Tiểu học.

- Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng ủy

-Trưởng các đoàn thể: Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh, cán bộ, công chức xã.

- Ban Giám hiệu, giáo viên, viên chức, BCH hội Phụ huynh 3 trường học: THCS, Tiểu học, Mầm non, toàn thể Hội viên Hội Cựu giáo chức, giáo viên nghỉ hưu trên địa bàn

*Ở xóm: Mời đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ -Trưởng ban Công tác MT, Xóm trưởng các xóm.

2.Thời gian một ngày: Khai mạc vào hồi 07 giờ 30 ngày 18/11/2018.

3. Địa điểm: Tại Phân hiệu II- trường Tiểu học Nam Sơn.

Vậy trân trọng kinh mời các bác, các anh chị, các đồng chí là con em, Dâu, Rể quê hương Nam Sơn và các thành phần mời trêntới dự Lễkỷ niệmđầy đủ, đúng giờ./.

Nơi nhận:

-Như trên; 

-Lưu:VT.                                                                           

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đãký)

Nguyễn Hữu Đức