139 Linh Hồn Liệt Sĩ Xã Nam Sơn

139 LINH HỒN LIỆT SĨ XÃ NAM SƠN

                                                                         Nguyễn Hữu Khoán


Mười bậc lão thành đôi mắt quắc sáng

Ba mươi anh cả đánh Pháp hiên ngang.

Bảy mươi hai trai trẻ lời thề thắng Mỹ

Mười bốn gái trai bảo vệ nước nhà.

Mười ba nam nữ truy tặng xông pha.

139 linh hồn bất tử!

Hồn thiêng đất nước con người Nam Sơn

Nhà lao máy chém. Không hề khất phục.

Bãi đước rừng tràm đêm thâu diệt giặc.

Rau rừng nước suối Trường Sơn ngọt ngào

Ai qua Thạch Hãn ? Thành Cổ ? 81 ngày đêm!

Ai thấu máu đất Lào ? và Campuchia cao cả ?

Kể sao xiết sự hi sinh vô giá vô bờ.

Xin viết đôi vần mạo muội gọi là thơ.

27.7 ... là ngày giỗ thương binh liệt sĩ !

Lòng người thân khắc khoải cầu niệm mãi không về

Núi sông thiêng xin linh hồn siêu thoát.

Anh chị về đây hồn nhập tổ tiên linh!

Dân tri ân xây Đài tưởng niệm.

Thắp nén tâm nhang thơm mãi đến muôn sau

Nỗi lòng người thân nén đau thương nhớ

Trên bốn hai năm ... khải hoàn ca trăn trở

Đất nước đổi thay vươn mình vị thế.