ĐẤT NAM SƠN QUÊ TÔI

ĐẤT NAM SƠN


Mười phần dải đất Nam Sơn

Chín phần đồi sỏi chỉ còn ruộng chua

Hòn Nương vòng quá Cồn Chùa

Hòn Dài, Hòn Lách… sim mua cỗi cằn.

Mỗi năm hồi mã đôi lần

Gió Lào vét sạch bàu gần đìa xa.

Thường niên lũ lụt phong ba

Nước băng như biển tràn qua Rồng Rồng…

Lũ ngăn Đồng Xút làng trong

Lúa nuôi cua cá sâu đòng đục thân.

Đồng Nàm nẻ đến Đồng Chăm

Sỏi chen núi đá nhọc nhằn âu lo.

Ân người quần cộc dép “mo”?

Trống vang, liềm búa miệng hô nổ trời.

Lão Thành gương sáng ngời ngời

Trăm tư…liệt sĩ cuộc đời hiến dâng!

Phát huy truyền thống ANH HÙNG

Thắng thiên địch họa ta cùng đứng lên.

Sông Đà ánh sáng khó quên?

Sông Lam tưới lúa điện đèn như mơ.

Dân siêng Đảng mạnh chăm lo

Chính quyền đoàn thể vai trò nâng cao.

 ***

Xã làng văn hóa thêm yêu

“Đất Nam Sơn” thoát đói nghèo đi lên!

“Nguyễn Hữu Khoán”

Nam sơn, 17.04.2013